Polityka prywatności Purple Book Sp. z o.o.

W ramach niniejszej polityki prywatności przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące przetwarzania przez nas danych osobowych na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”).

Purple Book Sp. z o.o. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim przetwarza dane osobowe w różnych celach, zaś szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo poniżej.

Niniejsza Polityka może być okresowo modyfikowana. Modyfikacje mają na celu uwzględnienie zmian w praktykach Purple Book dotyczących przetwarzania danych osobowych. Istotne zmiany w Polityce będą sygnalizowane za pomocą dobrze widocznych komunikatów umieszczonych na www.purplebook.com.pl lub dodatkowo innymi kanałami.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UŻYTKOWNIKÓW STRONY WWW.PURPLEBOOK.COM.PL

Czym są pliki cookies?

Pliki cookie (ciasteczka) to małe pliki tekstowe, które mogą być stosowane przez strony internetowe, aby użytkownicy mogli z nich korzystać w możliwie płynny sposób. Prawo stanowi, że możemy przechowywać pliki cookie na urządzeniu użytkownika, jeśli jest to niezbędne do funkcjonowania naszej strony (art. 173 ust. 3 ustawy Prawo telekomunikacyjne). Do wszystkich innych rodzajów plików cookie potrzebujemy Twojej zgody, która może być wyrażona za pomocą ustawień Twojej przeglądarki internetowej. Strona internetowa zapisuje plik cookie na komputerze lub urządzeniu przenośnym użytkownika.

Pliki cookie administratora (Purple Book) to pliki należące do odwiedzanej strony internetowej (www.purplebook.com.pl). Tylko ta strona internetowa może je odczytać.

Pliki cookies stron trzecich

Strona www.purplebook.com.pl korzysta również z serwisów zewnętrznych, które posiadają własne pliki cookie – są to pliki cookie osób trzecich, jak:

 • cookies Google Analytics (są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania z serwisu przez użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania serwisu). Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners,
 • cookies Hotjar. Dzięki narzędziu Hotjar analizujemy Twoje zachowania na naszej stronie, takie jak czas spędzany na poszczególnych podstronach, przyciski, w które klikasz, linki, z których korzystasz itp. Robimy to w celu optymalizacji naszych stron internetowych pod kątem doświadczenia użytkownika. Hotjar wykorzystuje pliki cookies i inne technologie, by gromadzić informacje na temat Twojego zachowania na stronie i urządzeń wykorzystywanych do korzystania ze strony, takie jak numer IP (zanonimizowany), wielkość ekranu, informacje o przeglądarce, lokalizacja, język. Więcej informacji odnajdziesz w polityce prywatności Hotjar: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy.

Wykaz plików cookie

Strona www.purplebook.com.pl wykorzystuje następujące pliki cookie (na podstawie raportu wygenerowanego na Cookiebot.com na dzień 19.12.2022 r.):

STATYSTYCZNE PLIKI COOKIE

 1. Nazwa pliku: _ga
  • Cel stosowania: Rejestruje unikalny identyfikator, który jest używany do generowania danych statystycznych o tym, w jaki sposób odwiedzający korzysta ze strony internetowej.
  • Okres przetwarzania: 399 dni
 2. Nazwa pliku: _ga_#
  • Cel stosowania: Wykorzystywany przez Google Analitycs do zbierania danych o liczbie odwiedzin użytkownika na stronie oraz daty pierwszej i ostatniej wizyty.
  • Okres przetwarzania: 399 dni
 3. Nazwa pliku: _hjAbsoluteSessionInProgress
  • Cel stosowania: Ten plik cookie jest używany do zliczania, ile razy strona internetowa była odwiedzana przez różnych użytkowników — odbywa się to poprzez przypisanie odwiedzającemu identyfikatora, aby odwiedzający nie był rejestrowany dwukrotnie.
  • Okres przetwarzania: 1 dzień
 4. Nazwa pliku: _hjFirstSeen
  • Cel stosowania: Ten plik cookie jest używany do ustalenia, czy odwiedzający odwiedził już stronę internetową, czy też jest nowym gościem na stronie internetowej.
  • Okres przetwarzania: 1 dzień
 5. Nazwa pliku: _hjIncludedInPageviewSample
  • Cel stosowania: Wykorzystywane do wykrywania, czy nawigacja użytkownika i reakcje są uwzględniane w analityce danych serwisu.
  • Okres przetwarzania: 1 dzień
 6. Nazwa pliku: _hjIncludedInSessionSample
  • Cel stosowania: Rejestruje dane dotyczące zachowania odwiedzających witrynę internetową. Służy to do wewnętrznej analizy i optymalizacji strony internetowej.
  • Okres przetwarzania: 1 dzień
 7. Nazwa pliku: _hjRecordingLastActivity
  • Cel stosowania: Ustawia unikalny identyfikator dla sesji. Dzięki temu witryna internetowa może pozyskiwać dane o zachowaniu odwiedzających do celów statystycznych.
  • Okres przetwarzania: sesja
 8. Nazwa pliku: _hjSession_#
  • Cel stosowania: Zbiera statystyki dotyczące odwiedzin odwiedzających stronę internetową, takie jak liczba odwiedzin, średni czas spędzony na stronie oraz jakie strony zostały przeczytane.
  • Okres przetwarzania: 1 dzień
 9. Nazwa pliku: _hjSessionUser_#
  • Cel stosowania: Zbiera statystyki dotyczące odwiedzin odwiedzających stronę internetową, takie jak liczba odwiedzin, średni czas spędzony na stronie oraz jakie strony zostały przeczytane.
  • Okres przetwarzania: 1 rok
 10. Nazwa pliku: _hjTLDTest
  • Cel stosowania: Rejestruje dane statystyczne o zachowaniu użytkowników w serwisie. Wykorzystywane do wewnętrznych analiz przez operatora strony.
  • Okres przetwarzania: sesja
 11. Nazwa pliku: hjViewportId
  • Cel stosowania: Ustawia unikalny identyfikator sesji. Dzięki temu witryna internetowa może pozyskiwać dane o zachowaniach odwiedzających w celach statystycznych.
  • Okres przetwarzania: sesja

MARKETINGOWE PLIKI COOKIE

 1. Nazwa pliku: _hjRecordingEnabled
  • Cel stosowania: Ten plik cookie służy do identyfikacji odwiedzającego i optymalizacji trafności reklam poprzez zbieranie danych odwiedzających z wielu stron internetowych – ta wymiana danych odwiedzających jest zwykle zapewniana przez zewnętrzne centrum danych lub giełdę reklam.
  • Okres przetwarzania: sesja

 

Czy dane z cookies to dane osobowe?

Choć nie zawsze jest możliwe przypisanie danych pochodzących z plików cookie do osoby fizycznej, biorąc pod uwagę orzecznictwo TSUE (w szczególności wyrok w sprawie C‑673/17 dot. Planet49) traktujemy pliki cookie „jak dane osobowe” i poniżej przedstawiamy informacje na temat przetwarzania danych pochodzących z plików cookie.

 1. [ADMINISTRATOR] Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych jest Purple Book Sp. z o.o. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim (05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Poznańska 91), KRS 0000953348.
 2. [IOD] Purple Book wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować pod ochronadanych@purplebook.pl.
 3. [CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I PODSTAWA PRAWNA] Przetwarzamy dane w następujących celach:
  • marketing własnych produktów i usług, co stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu Purple Book (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • marketing produktów i usług firm współpracujących z Purple Book, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  • inne cele wskazane w treści zgód na przetwarzanie danych osobowych - jeśli takie zgody były wyrażane (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  • realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności Prawa telekomunikacyjnego i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 4. [OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH] Państwa dane osobowe pozyskane z plików cookie będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
 5. [ODBIORCY DANYCH] Purple Book może ujawniać dane następującym podmiotom:
  • organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów – jeśli jest to niezbędne do realizacji obowiązków prawnych,
  • dostawcom zewnętrznych systemów teleinformatycznych, podwykonawcom,
  • podmiotom audytującym naszą działalność,
  • podmiotom świadczącym usługi księgowe, kadrowe, windykacyjne lub prawne,
  • firmom świadczącym usługi kurierskie i pocztowe,
  • pośrednikom, agentom i pełnomocnikom działającym w imieniu organizacji,
  • firmom prowadzącym działania marketingowe.
 6. [PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH] Państwa dane mogą być przekazywane do USA w kontekście usługi Google Analytics, z której korzysta Administrator. Kopię stosowanych dla transferu danych zabezpieczeń, o których mowa w art. 46 ust. 2 lit. c RODO, tj. standardowych klauzul umownych znajdą Państwo na https://business.safety.google/adsprocessorterms/sccs/c2p/).
 7. [PRAWA OSÓB] Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Purple Book, przysługuje prawo żądania od Purple Book:
  • dostępu do swoich danych osobowych – w granicach art. 15 RODO,
  • sprostowania swoich danych osobowych – w granicach art. 16 RODO,
  • usunięcia swoich danych osobowych – w granicach art. 17 RODO,
  • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych – w granicach art. 18 RODO,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych – w granicach art. 21 RODO,
  • przenoszenia swoich danych osobowych – w granicach art. 20 RODO.
 8. [PRAWO SKARGI] Nadto przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. [WYMÓG PODANIA DANYCH] Podanie danych jest dobrowolne.
 10. [ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI] Państwa dane nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA POTENCJALNYCH KONTRAHENTÓW PURPLE BOOK (OSÓB KONTAKTUJĄCYCH SIĘ NA ADRESY WSKAZANE NA WWW.PURPLEBOOK.COM.PL/KONTAKT/)

 1. [ADMINISTRATOR] Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych jest Purple Book Sp. z o.o. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim (05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Poznańska 91), KRS 0000953348.
 2. [IOD] Purple Book wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Macieja Kaczmarskiego, z którym mogą się Państwo kontaktować pod ochronadanych@purplebook.pl.
 3. [CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I PODSTAWA PRAWNA] Przetwarzamy dane w następujących celach:
  • obsługa zapytania lub propozycji zgłoszonej za pomocą adresów e-mail wskazanych na www.purplebook.com.pl/kontakt/, co stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu Purple Book (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy, wskutek zgłoszonego zapytania lub propozycji, gdy umowa ma być zawarta z osobą, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń, jeżeli takie wynikną w związku z zapytaniem lub propozycją, o których mowa wyżej, co stanowi realizację prawnie uzasadnionych interesów Purple Book (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. [OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH] Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 12 miesięcy od udzielenia odpowiedzi na zapytanie lub propozycję lub do czasu wniesienia uzasadnionego sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jeżeli nastąpi wcześniej.
 5. [ODBIORCY DANYCH] Purple Book może ujawniać dane następującym podmiotom:
  • organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów – jeśli jest to niezbędne do realizacji obowiązków prawnych,
  • dostawcom zewnętrznych systemów teleinformatycznych, podwykonawcom,
  • podmiotom audytującym naszą działalność,
  • podmiotom świadczącym usługi prawne – w zakresie niezbędnym do zapewnienia realizacji obowiązków prawnych lub ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń,
  • firmom świadczącym usługi kurierskie i pocztowe.
 6. [PRAWA OSÓB] Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Purple Book, przysługuje prawo żądania od Purple Book:
  • dostępu do swoich danych osobowych – w granicach art. 15 RODO,
  • sprostowania swoich danych osobowych – w granicach art. 16 RODO,
  • usunięcia swoich danych osobowych – w granicach art. 17 RODO,
  • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych – w granicach art. 18 RODO,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych – w granicach art. 21 RODO,
  • przenoszenia swoich danych osobowych – w granicach art. 20 RODO.
 7. [PRAWO SKARGI] Nadto przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. [WYMÓG PODANIA DANYCH] Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla obsługi zapytania lub propozycji.
 9. [ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI] Państwa dane nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB ODWIEDZAJĄCYCH PROFILE PURPLE BOOK W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

 1. [ADMINISTRATOR] Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych jest Purple Book Sp. z o.o. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim (05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Poznańska 91), KRS 0000953348.
 2. [IOD] Purple Book wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować pod ochronadanych@purplebook.pl.
 3. [CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I PODSTAWA PRAWNA] Przetwarzamy dane w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Purple Book, jakimi są prowadzenia bieżącej korespondencji przy wykorzystaniu narzędzi dostarczonych przez portale społecznościowe oraz prowadzenie działań promocyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. [OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH] Dane będą przetwarzane do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych lub do czasu zamknięcia przez nas danego profilu prowadzonego w mediach społecznościowych.
 5. [ODBIORCY DANYCH] Purple Book może ujawniać dane następującym podmiotom:
  • organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów – jeśli jest to niezbędne do realizacji obowiązków prawnych,
  • podmiotom świadczącym usługi prawne – w zakresie niezbędnym do zapewnienia realizacji obowiązków prawnych lub ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń,
  • firmom prowadzącym działania marketingowe.
 6. [PRAWA OSÓB] Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Purple Book, przysługuje prawo żądania od Purple Book:
  • dostępu do swoich danych osobowych – w granicach art. 15 RODO,
  • sprostowania swoich danych osobowych – w granicach art. 16 RODO,
  • usunięcia swoich danych osobowych – w granicach art. 17 RODO,
  • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych – w granicach art. 18 RODO,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych – w granicach art. 21 RODO,
  • przenoszenia swoich danych osobowych – w granicach art. 20 RODO.
 7. [PRAWO SKARGI] Nadto przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. [WYMÓG PODANIA DANYCH] Podanie danych jest dobrowolne.
 9. [ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI] Państwa dane nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KONTRAHENTÓW (W TYM DOSTAWCÓW PRODUKTÓW I USŁUG DO PURPLE BOOK) I OSÓB WYZNACZONYCH DO REALIZACJI UMOWY

 1. [ADMINISTRATOR] Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych jest Purple Book Sp. z o.o. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim (05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Poznańska 91), KRS 0000953348.
 2. [IOD] Purple Book wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować pod ochronadanych@purplebook.pl.
 3. [CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I PODSTAWA PRAWNA] Przetwarzamy dane w następujących celach:
  • realizacja umowy z kontrahentem lub podjęcie działań przed zawarciem umowy, na żądanie Kontrahenta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO – jeśli jesteś kontrahentem; art. 6 ust. 1 lit. f RODO – jeśli
  • jesteś osobą działającą w imieniu lub na rzecz kontrahenta),
  • realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności księgowych oraz podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  • cele wskazane w treści zgód na przetwarzanie danych osobowych - jeśli takie zgody były wyrażane (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  • ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń, co stanowi realizację prawnie uzasadnionych interesów Purple Book (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. [OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH] Okres przechowywania danych:
  • Gdy podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, dane będą przetwarzane do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń wynikających z umowy zawartej z kontrahentem.
  • Gdy podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, dane będą przetwarzane do momentu zgłoszenia uzasadnionego sprzeciwu.
  • Gdy podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, dane będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na przetwarzanie.
  • Gdy postawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, dane będą przetwarzane przez okres wskazany w przepisach szczególnych.
 5. [ODBIORCY DANYCH] Purple Book może ujawniać dane następującym podmiotom:
  • organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów – jeśli jest to niezbędne do realizacji obowiązków prawnych,
  • podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności, w szczególności: dostawcom zewnętrznych systemów teleinformatycznych, podwykonawcom, podmiotom audytującym naszą działalność lub rzeczoznawcom,
  • podmiotom świadczącym usługi księgowe, kadrowe, windykacyjne lub prawne – w zakresie niezbędnym do zapewnienia realizacji obowiązków prawnych lub ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń,
  • firmom świadczącym usługi kurierskie i pocztowe – w przypadku prowadzenia korespondencji,
  • bankom, zakładom ubezpieczeń oraz pozostałym instytucjom finansowym i płatniczym - w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,
  • pośrednikom, agentom i pełnomocnikom działającym w imieniu organizacji,
  • firmom prowadzącym działania marketingowe.
 6. [PRAWA OSÓB] Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Purple Book, przysługuje prawo żądania od Purple Book:
  • dostępu do swoich danych osobowych – w granicach art. 15 RODO,
  • sprostowania swoich danych osobowych – w granicach art. 16 RODO,
  • usunięcia swoich danych osobowych – w granicach art. 17 RODO,
  • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych – w granicach art. 18 RODO,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych – w granicach art. 21 RODO,
  • przenoszenia swoich danych osobowych – w granicach art. 20 RODO.
 7. [PRAWO SKARGI] Nadto przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. [WYMÓG PODANIA DANYCH] Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów i rozliczenia prowadzonej działalności oraz wywiązania się przez Purple Book z wymogów prawa. W pozostałym zakresie (w szczególności w celu przetwarzania przez Purple Book danych w celach marketingowych) podanie danych jest dobrowolne.
 9. [ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI] Państwa dane nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
 10. [ŹRÓDŁO DANYCH I KATEGORIE ODNOŚNYCH DANYCH] W przypadku zbierania danych w sposób inny niż od Państwa - źródło ich pochodzenia i kategorie danych osobowych:
  • Co do zasady, przetwarzamy dane podawane przez Państwa. Jeśli nie podawali nam Państwo swoich danych, to pozyskaliśmy je od naszego kontrahenta lub od osoby działającej w imieniu lub na rzecz naszego kontrahenta.
  • Dane osobowe pozyskujemy w zakresie niezbędnym do zawarcia i realizacji umowy, przy czym najczęściej są to: imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu. W przypadku współpracy w systemie informatycznym – także login, zaszyfrowane hasło oraz historię współpracy.
cross